Home » Projekti

Dr. sc. Maja Jukić Špika
Maja.Jukic.Spika@krs.hr
Tel:
+385.21.43.44.82
Fax:
+385.21.31.65.84

Meta

Projekti

Nacionalni znanstveni projekti
 1. Povećanje inovativnosti istraživanja u poljoprivredi i šumarstvu Mediterana osuvremenjivanjem infrastrukture i unaprjeđenjem izvrsnosti istraživačke grupe (INOMED-2I) Potpora: Interni projekt – u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. -2026., Financira Europska unija – NextGenerationEU, Broj projekta: 09-207/1-23, (2024. – 2027.), voditeljica
 2. Utjecaj inovativnih tehnologija na nutritivnu vrijednost, senzorska svojstva i oksidacijsku stabilnost djevičanskih maslinovih ulja iz hrvatskih autohtonih sorti maslina; Potpora: HRZZ – Hrvatska zaklada za znanost, (2021 – 2024), suradnica

 3. Poboljšanje konkurentnosti maslinarske proizvodnje na programskom području kroz prekograničnu suradnju (COOPer) Program: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014. – 2020. Br projekta:HR-BA-ME371 (2020 – 2022) – suradnica

 4. Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari; Potpora: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Br.: KK.01.1.1.04.0002
  (2019. – 2022.), suradnica
 5. Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja (EP05 Maslina);  Potpora: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Br.: KK.01.1.1.01.0005
  (2019. – 2023.), suradnica
 6. “Role of soil properties and environmental conditions in elemental and isotopic composition of the olive: basis for oil geographic traceability”, Potpora:  Fond “Jedinstvo uz pomoć znanja” – UKF, (2015 – 2017) , suradnica i administratorica projekta
 7. “Cijepljene rajčice ublažava biotički stres izazvan štitastim moljcima”; Potpora: HRZZ – Hrvatska zaklada za znanost, (2015 – 2017), suradnica
 8. “Istraživanje i razvoj okolišu povoljnih metoda u zaštiti masline od štetnika”; Potpora: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, (2007 – 2014), suradnica
Međunarodni znanstveni projekti:
 1. “Uvođenje ekološki prihvatljivih tehnologija proizvodnje povrća u agroekološkim uvjetima Hrvatske i Slovenije”; Potpora: Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Znanstveno-tehnološka suradnja sa Slovenijom), (2018. – 2019) – suradnica
 2. “Povećanje flavonoida i drugih antioksidanata u lisnatoj salati kontroliranom ishranom dušikom (N) i sumporom (S)”; Potpora: DAAD i MZOS (Bilateralna suradnje Hrvatske i Njemačke), (2012 – 2013), suradnica
 3. “Utjecaj stresa na fiziološke procese, prinos te sastav antioksidanata u povrću”; Potpora: MZOS i ARRS, (Bilateralna suradnje Hrvatske i Slovenije) (2012 – 2013), suradnica
 4. “Croatia Agriculture Research and Education Exchange”; Potpora: United States Department of Agriculture-USDA, (2009-2013), suradnica na projektu
Nacionalni tehnologijski/stručni projekti:
 1. Osuvremenjivanje infrastrukture Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša kao preduvjet izvrsnosti u istraživanjima mediteranske poljoprivrede; KK.01.1.1.09.0019, Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (2021-2023) – suradnica
 2. „Analiza teksturnog profila kao čimbenik preradbenih značajki i vrednovanja bioraznolikosti autohtonih sorti maslina”; Potpora: Splitsko-dalmatinska zupanija (2018 – 2020) – voditeljica
 3. “Primjena tehnike „trap cropping“ u zaštiti plodovitog povrća od stakleničkog štitastog moljca“; Potpora:  Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske (2016-2018), suradnica
 4. “Povećanje konkurentnosti djevičanskog maslinovog ulja otoka Brača’’; Potpora: Splitsko-dalmatinska županija, (2016 – 2018), suradnica
 5. “Utvrđivanje potencijala rodnosti i optimalnog vremena berbe šipka na području Splitsko-dalmatinske županije”; Potpora: Splitsko-dalmatinska županija, (2016 – 2018), suradnica
 6. „Napredne i održive tehnologije uzgoja i čuvanja raštike u svrhu povećanja konkurentnosti”; Potpora: Splitsko-dalmatinska županija, (2016 – 2018), suradnica
 7. Pilot projekt navodnjavanja drvenastih kultura (vinove loze i masline) uzgajanih na osvojenim krškim površinama na području donje polje – Jadrtovac kod Šibenika; (2014-2017), suradnica
 8. “Povećanje konkurentnosti djevičanskog maslinovog ulja optimizacijom tehnološkog procesa proizvodnje”; Potpora: Splitsko-dalmatinska županija, (2014 – 2016), suradnica
 9. “Noć istraživača”, H 2020, Marie Curie actions, (2014 – 2015), suradnica
 10. “Povećanje konkurentnosti plodova trešnje na području Splitsko-dalmatinske županije”; Potpora: Splitsko-dalmatinska županija, (2013 – 2014), suradnica
 11. “Konkurentnost jadranskih autohtonih češnjaka – kvaliteta i povećanje proizvodnje”; Potpora: Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske (2012-2014), suradnica
 12. “Napredne tehnologije uzgoja i zaštite povrća – prinos, kakvoća i brojnost štetnika”; Potpora: Ministarstvo poljoprivrede, (2011 – 2013), suradnik
 13. “Sustavno praćenje, poboljšanje i promicanje kvalitete djevičanskog maslinovog ulja u Splitsko – dalmatinskoj županiji”; Potpora: Splitsko-dalmatinska županija, (2009 – 2013), suradnik
Međunarodni tehnologijski/stručni projekti:
 • Virgin olive oil: Healthy food and tasty medicine”; Potpora: IOC- Međunarodno vijeće za maslinu, (2013 – 2014), suradnica